Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest VFP Communications LTD. Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038991.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania dostępu do wszystkich treści na naszym Portalu, a więc i tych oznaczonych jako handelextra+ a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Klauzuli informacyjnej i/lub Polityce prywatności (dostępne TUTAJ).

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu związanym z realizacją usługi , a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i  w celu  jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Klauzuli informacyjnej i Polityce prywatności dostępnej TUTAJ. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: rodo@media.com.pl