Aby dowiedzieć się więcej o redakcji i skontaktować z naszymi dziennikarzami, kliknij tu: https://www.handelextra.pl/service/o-nas/


VFP Communications Ltd.
ul. Idzikowskiego 16,
00-710 Warszawa

NIP: 587-020-04-12
REGON: 190598398


Nasze konto bankowe:
Prenumerata / Eventy: IBAN PL90 1140 2062 0000 5276 7200 1004
Reklama: IBAN PL52 1140 2062 0000 5276 7200 1009
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000038991

Kapitał zakładowy: 180.000 zł wpłacony w całości

Tel: +48 (22) 514 65 00
E-mail: info@media.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Rafał Chrzanowski, e-mail: rodo@media.com.pl