Handel w niedziele

Sąd Najwyższy: sklep spożywczy to nie wypożyczalnia sprzętu

ASM Sales Force Agency
To może być wyrok, który ukróci otwieranie sklepów w niedziele. Sąd Najwyższy orzekł właśnie w sprawie łamania zakazu handlu w te dni i przyznał rację Państwowej Inspekcji Pracy.
Podziel się
13 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 30 grudnia 2022 r. (sygn. akt II Ka 457/22 ).

Sprawa dotyczyła korzystania przez placówkę handlową z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poprzez wstawienie do sklepów – zajmujących się głównie sprzedażą alkoholu – regałów, na których wyeksponowano sprzęt sportowy oferowany do wypożyczenia klientom sklepów.

Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. W ustnych motywach wyroku  podzielił stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego co do sposobu rozumienia wskazanego przepisu.
Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.

- Jestem usatysfakcjonowana orzeczeniem Sądu Najwyższego. PIP od początku stała na stanowisku, że interpretacja przyjęta przez inspektorów pracy oraz nasz urząd jest właściwa - ocenia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Szefowa inspekcji pracy wyraziła zadowolenie, że Prokurator Generalny, a teraz Sąd Najwyższy podzielili pogląd PIP: - Mam też nadzieję, że w przyszłości przedsiębiorcy, którzy chcieliby obchodzić zakaz handlu w niedziele, rozważą tę kwestię w kontekście zapadłego właśnie wyroku - dodaje.

Ograniczenie handlu w niedziele
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Przewidziano w niej katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.
Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.

handelextra newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
 
stats